روز جهانی دانش وآگاهی ( روز قدس ) بر جهل تاریکی مبارکباد

🌹🌺🌷💐
روز جهانی دانش وآگاهی ( روز قدس ) بر جهل تاریکی مبارکباد.
🌹🌺🌷💐

اگر ما توانستم پاسخ به این سوال را پیدا کنیم که چرا مردم مظلوم فلسطین در طی این همه سال ودر مقابل آن قدرت ظالم سفاک، توانسته نه تنها تاب بیاورد بلکه هر روز انها را امیدوار تر می بینم و احساس می‌کنیم.
🌹🌺🌷💐

پاسخ به این سوال درک یک نکته است وان دانش وآگاهی وسواد است.
شما درمیان کشور ها وملت ها نگاه کنید هیچ کشوری به اندازه مردم فلسطین باسواد نیستند. بی سوادی به دو یا سه درصد می‌رسد.
دانش درمیان ملل نقش تعیین کننده دارد.

🌹🌺🌷💐

چرا رژیم صهیونیستی در دنیا به عنوان رژیم کودک کش معرفی شده است؟.

چرا در زندان رژیم اشغالگر بخش اعظم زندانی را کودک تشکیل میدهند؟ .
چون این کودک دربستر اگاهی ودر خانواده فضلیت رشد کرده است.
این است که در میان شهدا و زندانیان بیشتر نسل جوان و کودک میبنیم.
🌹🌺🌷💐

ملت فلسطین به دلیل دانش وآگاهی شان خیلی وقت جلوتر از ما فهمیدند که :

دموکراسی ،حقوق بشر، آزادی ، حقوق کودک و… ابزاری برای بدام انداختن دیگر ملت های آزاده است .
🌹🌺💐💐

انها فهمیدند که وقتی اگر قرار باشد پای ارزش یک انسان مسلمان در میان باشد تا نجات یک سگ وحیوان مثل نخست وزیر انگلیس توصیه می کند که سگ ها را نجات بدهید نه افغان ها را .

🌹🌺🌷💐

وقتی پای یک مهاجر اوکراینی در میان باشد دیگر مهاجر افغانی ارزش ندارد. با کمال حقارت وتوهین ازدم شان گرفته از خانه بیرون انداخته ومهاجرین اکراینی را جایگزین میکند. مثل که آلمان کرد.
🌹🌺🌷💐

واگر لازم باشد منافع شیاطین بزرگ تغییر کنند براحتی جایی ظالم مظلوم عوض شده تجهیزات ۷ میلیارد دلاری از تجهیزات نظامی در یک قرار داد در قطر ، در اختیار تالب قرار میگیرد.

حامی گروهی می شود که روز گاری برای فریب افکار عمومی ۵ میلیون دالر برای یافتن سرانشان جایزه تعیین کرده بود. وامروز از دولتی حمایت می‌کند که ۱۷ نفر از اعضای ان از همین گروه تروریستی است . گروه حقانی .

تازمانیکه کا درک ما همین باشد و نتوانیم قضایایی به این سادگی تحلیل کنیم همین اش وهمین کاسه است. چیزی تغییر نمیکند.

🌹🌺💐🌷

وقتی بعد از یک قرن متوجه می‌شویم که جهاد علیه روس یک جنگ نیابتی امریکایی بود نمیدانم این همه نفهمی وشرمساری را کجایی دلمان بگذاریم.
ایداد بیداد.
🌹🌺🌷💐دیدگاهها بسته شده است.