بخش فلاحی و مردمی

بخش فلاحی و مردمی

جامعه امام صادق(ع) با اینکه یک ادارۀ مذهبی، علمی، آموزشی و فرهنگی است در عین حال رابطه مردمی را نیز حفظ نموده است، جامعه علاوه بر پاسخگوی به مشکلات شرعی و فقهی مردم به نیازها و مشکلات اقتصادی فقرأ و مستمندان نیز باندازه توان و قدرت رسیدگی داشته و دارد، از آنجایکه اهل خیر و ثروتمندان خیّر جامعه را امین دانسته و مورد اعتماد خود میدانند وجواهات شرعیه صدقات و نذورات خودرا تسلیم این اداره نموده و جامعه از این طریق بفقرأ و مستمندان و ایتام و مساکین رسیدگی مینماید؛ هم چنین جامعه از همین درآمدهای مردمی مساجد مراکز دینی – بیمارستان – کتابخانه – یتیم خانه و بسیاری کارهای مذهبی و خدماتی دیگر انجام داده و در آینده نیز مصمم است آنرا ادامه دهد. قسمتی از کارهای فلاحی و مردمی جامعه امام صادق (ع)  بقرار ذیل اند:

1.           رسیدگی و تعاون به 500 یتیم بطور ماهانه.

2.           اجارۀ “سه منزل” در بروری برای بیوه زنها و ایتام و تأمین تمام مصرف ماهانه حتی تداوی بیمارستانی و علاج دکتر.

3.           تعمیر “پنج مسجد” در بروری که فعلاً مورد استفاده مؤ منین قرار دارند واز اهم ترین مساجد در بروری محسوب میشوند.

مساجد در بروری از قرار ذیل اند:

1.           “مسجد علی بن ابیطالب” (ع) در حسین آباد.

2.           “مسجد امام حسین” (ع) در علی آبادمعروف به مسجد پنجتن.

3.           “مسجد امام محمد باقر”(ع) در کرانی.

4.           “مسجد امام موسی بن جعفر(ع).”

5.           “مسجد ام البنین (ع)

 4. تأسیس کتابخانه بنام “کتابخانه پنجتن” تأمین کتاب  و لوازمات فرهنگی، در بروری علی آباد.

5. تأسیس “امام خمینی کمپلکس بیمارستان و کتابخانه” در بروری.

6. تعمیر 5 باب مسجد در داخل بلوچستان که قرار ذیل اند:

1.     “مسجد امام صادق”(ع) در ڈیره مراد جمالی.

2.           “مسجد امام حسین” (ع) در تر يهت لہڑی۔

3.          “مسجد امام رضا” (ع) در باری شاخ از نواحی  ڈیره مراد جمالی.

4.           “مسجد امام حسن” (ع) در نو شهره ضلع جهل مگی.

5.            “مسجد فاطمة الزهرأ (ع) در صحبت پور نزد مدرسه فیضیه.

 

+;نوشته شده در ;یکشنبه نوزدهم آبان 1387ساعت;12:5 توسط;مدیریت سایت; |;


دیدگاه برای “بخش فلاحی و مردمی