سردار سعادت به دیار باقی شتافت

سردار سعادت به دیار باقی شتافت FB_IMG_1562524466519

تقریبا اخرین فرد از خاندان سردار هم به دیار باقی شتافت . گرچند برادر بزرگتر شان، سردار نثار در قید حیات است ولی عملا وظیفه سرداری ومردم داری را به مثابه ی سعادت ندارد . سعادت مرد شجاع ،دلیر ،مردم دار و در یک کلام سردار بود . سرداری مشخصه های زیادی لازم دارد که در نسل جدید ویا در  وجود افراد موجود، در خاندان سردار خیل، نمی توان دید . واقعا درد بزرگی است . جامعه هزاره از این جهت دچار چالش جدی است . نسل نو  در سراشیبی عجیبی قرار گرفته است . دیگر نه از بزرگان و سرداران خبری است که بتواند نماد غیرت و شهامت را نه در زبان ، بلکه در عمل به انها بیاموزند . ونه از پیر مردانی خبری است که داستان وقهرمانی های میرزا گل محمد ودیگر قهرمانان بنام را برای نسل جدید تعریف کند . این نسل در عین حال که تا گلو در اطلاعات عمومی غرق است ولی اینگار که از هیچ چیز سر در نمی اورد . در خلا معلوماتی است . با این وضع وحال خدا عاقبت همه را ختم بخیر کند . روح همه سرداران قوم من جمله سردار سعادت شاد .

حوزه علمیه کویته ( جامعه امام الصادق ) مدرسین ، مخصوصا مدیر حوزه علمیه وامام جمعه شهر کویته ، حضرت حجه الاسلام والملسمین حاج اقای استاد اسدی ، فقدان سردار دلیرو شجاع، را به مردم شریف هزاره مخصوصا هزاره های کویته بویژه خاندان سردار تسلیت گفته واز درگاه خداوند برای ان مرحوم علو درجات وبرای بازماندگان صبر جمیل استد عا دارد .دیدگاهها بسته شده است.