هزاره های کویته و پاسداری از فرهنگ هزارگی...

هزاره های کویته و پاسداری از فرهنگ هزارگی من از شنیدن این سخنان به دلایل مختلف لذت بردم . لازم دانستم چند نکته را یاد اور شوم: 1- اول اینکه از یک درد وغم صحبت کنم که بی استثنا همه نسل نو هزاره را فرا...