مجمع علما وکار علمایی !

مجمع علما وکار علمایی !
تشکل ها و مجامع واصولا کارهای گروهی به دلیل رفع یکسر مشکل واحیانا بخاطر منسجم کردن کارها و رفع مشکلات ایجاد و تاسیس میگردد.
کارهای گروهی از مشکل ترین کارها بحساب می اید. چه بسا اگر شرایط وضوابط کارهای گروهی وتشکیلاتی، رعایت نگردد نتیجه برعکس خواهند داد. شرایط و ضوابط عبارت است از ایین نامه ای مجامع که مسائل کوچک تا بزرگ دران پیش‌بینی شده باشد و راه کاری برای ان سنجیده شده باشد.
در کل ما جهان سومی ها، با اغلب چنین برنامه های بیگانه ایم و اشنایی نداریم . خیلی اگر هنر کنیم فقط واژه های ان را برای ژست گرفتن به زبان می اوریم تا به نسل نو فهمانده باشیم که ما نیز یک چیز های میدانم درحقیقت یک چیز نمیدانیم .
با حفظ واحترام با همه اساتید علما، اگر چنین کارهای به دست علما بیافتد ان وقت به اصطلاح معمولا کار علمای انجام خواهند داد. کارعلمایی کنایه از سری هم کردن کارهاست ساده گرفتن کار است ان هم به صورت سنتی.
مثلا در خصوص همین مجمع علما، که چند هفته نشده که تاسیس شده، حال به دلیل یک کار پیش پا افتاده وتغییر دفتر، حرف های زده شد که نباید می شد. ان طوری که من شنیدم این مجمع با طرح و مدیریت حاج اقای استاد اسدی حفظه الله وجناب استاد مبلغ طرح وبرنامه ریزی وایجاد شده است . دیگر من از ایین نامه ویا دستور عمل اجرایی ان چیزی نشنیدم . در صورت که یک مجمع کاملا سنتی بوده وچنین مجامع معمولا سرپرست ها ومدیریت کل، بنا بر مصلحت برای مجمع تصمیم می گیرد . وهمه تصمیم ها بر عهده انها می باشد.
بنا بر این شاید روز اول مسولین متوجه کامل دفتر اجاره ای باشد نشده باشد . از طرفی شاید ان جای قدیم مناسب علما نیز نباشد . پس بنا بر این با چنین وضعیت، تصمیم گیری برای جای دفتر خیلی نیاز به این همه سرو صدا نداشته باشد. به عبارت دیگر ما علما، اصلا همه کار های مان علمایی است این را باید بپذیریم. اصلا راه مخالفت درست را با یک طرح هم بلد نیستیم. در هیچ جای دنیا یک طرح، موافقت صد درصدی ان مجموعه نداشته است . همین که اکثریت به ان طرح رای داده کافی است. حال چه ان مخالف در جلسه بوده یانه تاثیر ندارد . همه به پای مخالف به حساب خواهند امد.
شما اگر می خواهید مخالفت کنید با ذکر ماده ایین نامه مخالفت کنید وقتی هیچ چیز ندارید معناه اش این است که این کار را به صورت سنتی وکار علمایی پذیرفته اید . داد فریاد بدون ذکر ایین نامه فقط باعث شرمندگی همه علما خواهند شد پس بنا براین اگر می خواهیم یک بازی مثلا فوتبال را راه بیندازیم ناچاریم قواعد ان بازی را بپذیریم. والسلامدیدگاهها بسته شده است.