مراسم چشن میلاد .

به مناسبت سالروز میلاد باسعادت و فرخنده حضرت پیامبراکرم(ص) و نیز خجسته سالروز ولادت فرخنده فرزنداش حضرت امام جعفر صادق(ع)، امروز شبه ، مراسم با شکوهی از ساعت چهار الی شش و نیم در خانه فرهنگ جمهوری اس...