تحصن و تظاهرات و اعتصاب در تمام شهرهای پاکستان ادامه دارد.

http://jispk.persiangig.com/shohada/2013/16-2/88.jpgبا گذشت سه روز از حادثه هزاره تاوان در کویته  ، متاسفنه مافیای تروریزم چنان ریشه در سیستم امنیتی این کشور رخنه کرده  آن قدر متولیان امر را کور کر ساخته است که ادم شرم شان می اید در زمان قرن بیست خود را منتسب به این کشور بداند  حوادث اسفبار که هر روز در  این کشور اتفاق می افتد  باعث شرم ساری مسولین این مملکت  است ، تا اندازه که قادر به تصمیم کیری به موقع در حوادث مثل هزاره تاوان باشد . انتظار می رفت در اولین فرصت خواسته های برحق مردم مورد توجه قرار گرفته عملی شود  که با گذشت سه روز هنوز خبری نیست .  این ضعف ناتوانی  در صحبت گورنر به طور واضح مشاهده می شود .http://jispk.persiangig.com/shohada/2013/16-2/80.jpg

مردم مسلمان پاکستان متوجه این نکته شده اند  بحث حوادث علمدار رود هزاره تاوان مطرح نیست  این مسئله در پیام تروریستان بطور واضح مطرح شده است گرچند بعد سیاسی مسئله را در کویته  نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت .

با ین حال از لحظه حادثه در هزاره تاوان مردم مسلمان از سرتاسر پاکستان به همدری مردم کویته شتافته به طریق مختلف اظهار همدری کردند .http://jispk.persiangig.com/shohada/2013/16-2/81.jpg

در کویته : مردم و مومنین کویته در دومحل به تحصن ادامه دادند  یکی در کنار جنازه شهدا در مقابل امام بارگاه موسی بن جعفر  دیگری در علمدار رود  . مردم کویته  تا عملی شدن خواسته هایش به تحصن شان ادامه می دهند.

در اسلام نیز مردم جلوی پارلمان تظارات داشته خواستار پذریرفتن مطالبات مردم کویته و محاکمه دست گیری ترویست ها شده اند

کراچی :  در کراچی نیز مردم مومین کراچی در منطقه جاده محمد علی جناح، نمایش چورنگی ، انچولی، عائشه منزل، رضویه سوسائتی، یونیورستی رود، شارع فیصل و ملیر استار گیت از دیروز تا الان به تحصن نشسته اند.

از طرف شیعه علما کونسل اعتصاب عمومی در کراچی اعلان شده است.  احزاب سیاسی  مختلف و مذهبی و تاجران و رئیس مکاتب خصوصی  ازاین اعتصاب حمایت کردند. امروز تمام مراکز تجارتی، دکانها ، مکاتب و ترانسپورت مسدود می باشد. در دیگر شهر های سند نیز اعتصاب عمومی اعلان گردیده است .

لاهور: تحصن مردم از روز گذشته تا کنون در مقابل دفتر فرماندار ایالت پنجاب ادامه دارد که در این تحصن زنان و مردان و بچه های کوچک شرکت داشتند.

حکومت آزاد جمو و کشمیر سه روزه عزائی عمومی اعلان کرده و حکومت گلگت بلتستان امروز را عزای عمومی اعلان نموده است که پرچم کشوردر این ایالت ها به صورت  نیم افراشته می باشد.

آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن حادثه هزاره تاون ، خواستار عملیات فوری  و موثر علیه تروریستهای که  مسئولیت حادثه هزاره تاون را به عهده گرفته، شده است.

در میان 110 تن شهید 59 تن مرد و پسران کوچک  و 51 تن دیگر زنان و دختران خرد سال می باشند.
استاد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عضو مجلس، ریس کمیسون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان صبح امروز در راس یک هیئت عالی رتبه، مرکب از شخصیت های سیاسی، فرهنگی و اعضای پارلمان افغانستان وارد اسلام آباد پایتخت کشور پاکستان شد و از طرف مقامات عالی دولت پاکستان مورد استقبال قرار گرفت.

هدف از سفر استاد محقق به پاکستان، گفتگو پیرامون علایق سیاسی، تاریخی و فرهنگی مردم افغانستان و پاکستان تحولات منطقه و همچنان پیرامون وضعیت اسفبار هزاره های کویته می باشد که در دیدار با مقامات ارشد دولت پاکستان مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند گرفت.

استاد محقق از آعاز حوادث خونین کویته و جنگ تمام عیاری که برای نسل کشی هزاره ها طرح ریزی گردیده، با جامعه هزاره های پاکستان اظهارهمدردی کرده و در مقاطع مختلف پیامد های تلخ این مصیبت را با مقامات ارشد دولت پاکستان به بحث و گفتگو پرداخته است.  در این سفر نیز، از موضوعات اصلی صحبت های استاد محقق در دیدار با مقامات ارشد پاکستان خواهد بود.

http://jispk.persiangig.com/shohada/2013/16-2/82.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/2013/16-2/87.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/2013/16-2/480506_210526699091007_1873590699_n.jpg

 


دیدگاه برای “تحصن و تظاهرات و اعتصاب در تمام شهرهای پاکستان ادامه دارد.