عکس های از تظاهرات و تحصن مردم پاکستان علیه کشتار هزاره های کویته

عکس های از تظاهرات و تحصن مردم پاکستان علیه کشتار هزاره های کویته

شهربهاولپور پنچاب:

شهر ملتان :

شهر سرگودا پنجاب:

بلتستان :

 دیدگاهها بسته شده است.