تدفین شهدا جریان دارد ولی اما و اگر ها هنوز ادامه دارد

روز گذشته هیئت دولت با سران مردم مذاکره نمود و  خواسته های مردم بجز خواست اول از طرف حکومت  پذیرفته شد.

خواسته های مردم هزاره و فعالان نهاد شیعی که به تحصن نشسته اند قرار ذیل بوده است:
1. شهر کویته را به کنترول ارتش بدهد.
2. در تمام ایالت بلوچستان عملیات هدفمند و موثر اجرا شود. مراکز که در نسل کشی شیعیان و مردم هزار دست دارند از بین برده و قاتلین مردم هزاره به سزای عملشان رسانده شود.
3. پرونده یوم القدس بسته شده و برای شهدا و زخمی های حادثه یوم القدس کمک مالی اعلان گردد.
4.اسحله با مجوز به مردم داده شود تا مردم بتواند از خودش دفاع نمایند.
5. اشخاص که در نیروی ملی، نیروی پولیس و نیروی مرزی با تروریستها رابطه داشته و دارند باید از این نیروها اخراج گردد.
6. وزرائی حکومت سابق که فعالیت تروریستی داشتند باید دستگیر و تحقیقات آغاز گردد.
7 . نشر بیانیه های گروه تروریستی در روزنامه ها ممنوع شود.
8. شعار های هتک آمیز از در و دیوار شهر پاک و عاملان آن دستگیر شود.
9. فعالیت گروه تروریستهای سپاه سحابه و لشکر جنگوی ممنوع و غیر قانونی اعلان گردد.

علامه امین شهیدی طی سخنانش در جلسه گفت که خواست که عبارت از آمدن ارتش در شهر باشد خود ارتش قبول نکرده است اما عملیات هدفمند توسط ارتش نظارت خواهد شد نیروی مرزی (ایف سی) تحت کنترول ارتش در شهر فعالیت می کند. بهمین دلیل  خواست اول قبول نشده و باقی خواسته ها از طرف حکومت قبول شده است. برای پیشرفت عملیات هئیت  از نماینده حکومت و مردم تشکیل خواهد شد تا بر پیشرفت عملیات نظارت کند.

با اعلان خاتمه تحصن و خاکسپاری جنازه شهدا، تحصن درتمام شهر های پاکستان  پایان یافت. اما جوانان موجود در تحصن نتیجه مذاکرات را نپذیرفتند و تا آمدن ارتش در شهر به ادامه تحصن اعلان کردند.  با اعلان ادامه تحصن، مردم در سراسر پاکستان و همچنان  در علمدار رود دوباره به تحصن برگشتند.  در شهر لاهور مردم راه مواصلاتی میدان هوای بین المللی لاهور را بستند در نتیجه برنامه میدان هوای تماما بهم خورد.

شب با وجود باران شدید مردم به تحصن در علمدار رود و هزاره تاون نشستند. نصف شب مذاکره سران مردم و علما با جوانان و خانواده شهدا به نتیجه رسید و علامه امین شهید با خانواده شهدا یکجا طی یک کانفرانس خبری دوباره  خاتمه تحصن را اعلان کردند.

قابل ذکر اینکه : این ضرب المثل را شنیده اید که بز ده فکر جان خود قصاب ده غمی چربی  .  قصه چه است ؟

هزاره دیموکراتیک پارتی تنها تشکل است که در ایکجهتی کونسل حضور ندارد . همه مردم در یک طرف هزاره دیموکراتیک پارتی در طرف دیگر روان است .

برای مثال در انفجاراول در علمدار رود مردم همه در علمدار رود در محل حادثه دست به تحصن زده بودند وآنجا نشسته بودند  ولی  هزاره دیموکراتیک پارتی درجلوی ساختمان ریس پلیس  دست به اعتصاب غذا زده بودند . این مجموعه که مدعی رهبری مردم هزاره در پیش خود به عهده دارند  از این طریق می خواسته تا مورد توجه رسانه ها قرار بگیرد  که بد بختانه مورد توجه کسی قرار نگرفت .

اما در این حادثه دوم از حادثه اول درس گرفته خود را نتوانست از مردم جدا کند . چون در ابک جهتی کونسل نبود در نتیجه در در مذاکرات ها نیز محل عراب نداشت . به همین دلیل متاسفانه بی نظمی های را در داخل متحصنین دیده می شود که ناشی از هممین ماجرا است . که فکر کنم شاید بیشتر از این در حال حاضر صلاح نباشد .

به همین دلیل  : شب گذشته  عبد الخالق هزاره رئیس هزاره دیموکراتیک پارتی با رسانه ها گفت : که اعلان خاتمه تحصن خنده آور است.  کسانیکه با حکومت مذاکره کرده اند اعتماد خانواده شهدا نگرفته و بدون اجازه آنها فیصله کرده است. علامه امین شهیدی نماینده مردم هزاره نیست.

هزاره دیموکراتیک پارتی روز اول حادثه خونین هزاره تاون اعلان کرد که اگر ظرف 48 ساعت علیه تروریستها عملیات شروع نشود در مقابل ساختمان دادگاه عالی بلوچستان روزانه به تحصن خواهد نشست. هزاره دیموکراتیک پارتی بارها اعلان کرده  که ما  دیموکراتیک هستیم و خواهان امدن ارتش در شهر نیستیم. 48 ساعت گذشت اما تابحال از تحصن این پارتی در مقابل ساختمان دادگاه عالی بلوچستان خبری نیست.

در مذاکره با هیئت دولت ، علما و سران کویته یکجهتی کونسل شریک بودند. متاسفانه هزاره دیموکراتیک پارتی در این محموعه ملی نیست   بعنی خود شان خود را تافته جدا بافته می داند که در حال حاضر چنین جرکات به مصلحت نیست .

علامه امین شهیدی رهبر حزب ” مجلس وحدت مسلمین” می باشد. در دوران تحصن سانحه علمدار رود و سانحه هزاره تاون در تمام پاکستان دربرگزاری تحصن فعالیت به سزای داشته است.

صبح مردم برای تدفین جنازه شهدا امادگی می گرفتند که زنان امام بارگاه را محاصره نموده و مانع تدفین شهدا گردید. هم اکنون جنازه شهدا به قبرستان برده شده است. اما زنان علیه حکومت فریاد میکنند و مانع خاکسپاری جنازه شهدا می گردد.

در عین حال تدفین جاری است  خدا کند که بعضی بی نظمی ها مشکل را از که است بیشتر نکند .

از طرفی وضعیت اجساد شهدا با وجود گذاشتن بخ بر روی آنها وضعیت مطلوب  را ندارد  دیگر ماندن به دلیل های دیگر نیز صلاح نیست .


7 دیدگاه برای “تدفین شهدا جریان دارد ولی اما و اگر ها هنوز ادامه دارد