“درنه!؟”

“درنه!!؟”
٭٭٭٭
سالها پیشترک که طرح شیطانی کشتار مردم هزاره در کویته کلید خورد، هیچ نظام، حکومت و مرجعی درپی توقف آن نبودند!! به ناچار مردم هزاره با اتفاق آرأ در کنار جنازه های شهدایی مظلوم شان “دهرنا یا درنه شیشتن” (تحصن نمودند) و نتایج نسبتا خوبی در سطح ایالتی، ملی و نیز در سطح بین المللی و جهانی حاصل آمد!!
٭٭٭٭
زانپس “درنه شیشتو”(دهرنا)به یک فرهنگ مدنی و خواست مردمی برای احقاق حق و احیایی عدالت مورد توجه هزاره های پاکستان قرار گرفت، که آخرین مورد آن حدود چهار سال پیش با “درنه” و اعتصاب غذا توسط “جلیله حیدر” دختر شجاع آزره کویته، برای توقف کشتار هزاره ها یک هفته دوام آورد و سرانجام “قمر باجوه” بالاترین مقام نظامی و فرمانده کل ارتش پاکستان را مجبور نمود که به شهر کویته و محل تحصن آمده و به “جلیله حیدر” قول دهد که دیگر هزاره ها کشته نخواهد شد و چنین شد که چهار سال کشتار هزاره ها متوقف گردید؛ برای همین، مردم هزاره کم کم باور شان شده بود که دیگر هزاره کشی برای همیشه به پایان رسیده است!!
٭٭٭٭
هجوم شبانه تروریستان به محل استراحت کارگران “کان کوهیله” (معدن ذغال سنگ) در نزدیکی شهر “مچ” واقع در هشتاد کیلومتری شهر کویته، در آوایل هفته گذشته، یک بار دیگر مردم هزاره را در شوک و سوگ عظیم فرو برد و بر خوش خیالی ایشان خط پایان گذاشت!!
در این هجوم وحشیانه، تروریستان جنایتکار، کارگران یکی از معادن خسته از کار سخت روزانه را در بستر خواب غافلگیر نموده و به گونه ای بسیار وحشتناک و فجیع گلوی یازده کارگر مظلوم و زحمتکش هزاره را بریدن تا یکبار دیگر این مردم را در وحشت و ترس فرو برده و ودار به مهاجرت معکوس نمایند و از سوی دیگر، حکومت پاکستان را نیز به چالش بکشند!!
٭٭٭٭٭٭
وقتی حکومت مجاهدین در پیشاور شکل گرفت، از احزاب هشتگانه شیعیان اکثرا هزاره، تنها به یک حزب شیعه “غیرهزاره” در آن حکومت سهم داده شد و مرحوم “شیخ آصف محسنی” در کنار مولوی خالص از رهبران تندرو سنی و پشتون قرار گرفت و در جواب اعتراض خبرنگار بی بی سی به پذیرش تنها یک حزب شیعی و نبود شیعیان هزاره؛ مولوی خالص گفت: “محسنی سایب زموژ دی..؟!”.
برای همین، “شهید بابه مزاری”در جریان مقاومت غرب کابل، بارها میگفت:”اینجا (در افغانستان) شعارها مذهبی و عملکردها نژادی است!! و حقیقت جز آن نبود، هنوز حتی در زمان نظام دموکراسی وارداتی سخن ها همان گونه و عملکردها کم و بیش همان گونه است!!؟

download (33)
٭٭٭
اینجا در پاکستان، گرچه همیشه هزاره ها با شعار مذهبی ترور شده اند، اما حقیقت جز این است، اینجا گذشته از عوامل مذهبی، اقتصادی و… مهمترین عامل کشتار هزاره ها “عامل سیاسی” نیز است که کمتر کسی بدان توجه میکند، میشه گفت:” اینجا در کشتار هزاره ها شعارها مذهبی و عملکردها سیاسی است!؟” زیرا:
– اینجا جدایی خواهان بلوچ و تروریستان مذهبی وقتی میخواهند حکومت را به چالش بگیرند، هزاره میکشند!
– اینجا هر وقت حکومت بخواهد بهانه ای برای عملیات علیه جدای طلبان داشته باشد، برنامه حمایتی خود از محافظت این قوم بدبخت را سست میکند تا چند و چندین هزاره کشته شود!!
– اینجا رهبران اپوزیشن (مخالفان حکومت موجود) خود را کنار جنازه های گلو دریده هزاره ها می رسانند، تا حکومت موجود را به چالش بکشند!!
– اینجا رهبر تنها حزب درون حکومتی هزاره ها (H-D-P) نه تنها از حضور در کنار جنازه های مردم آزره خودداری میکند، بلکه “درنه” را خلاف خواست خانواده های شهیدان قلمداد نموده و آن را کار مزدوران و عوامل خارجی میخواند!؟
– درست در همین زمان، سید کاظمی نماینده حکومت افغانستان در کونسولگری کویته از وزارت خارجه پاکستان رسما درخواست میکند که جنازه های هفت هزاره افغانستانی به ایشان تحویل داده شود تا زمینه انتقال شان به داخل کشور فراهم گردد!
٭٭٭
میشه گفت: اینجا تقریبا تمام عملکردها سیاسی و تمام گروه های بیرون و درون حکومت برنده اند زیرا:
– حکومت برنده است که تلاش های مخالفان خود را تا کنون ناکام گذاشته است!!
– صدر هزاره دموکراتیک پارتی و وزیر ورزش و فرهنگ در ایالت بلوچستان، برنده است که مغلوب رقیب دیرینه خود از حزب مجلس وحدت مسلمین (M-W-M) نشده است!!
در آنسو:
– رهبران احزاب مخالف دولت؛ مجلس وحدت، حزب مردم، حزب نواز شریف و… برنده اند که رقیبان شان در درون حکومت را با چالش سخت دچار نموده اند!!
٭٭٭٭٭
در گذشته اجداد ما میگفتند: “صد زیده باشی و یک پورده نباشی!!؟” این بار به نظر میرسد ما مردم هزاره هم زیده شدیم و هم پورده خواهیم شد!!؟”
چرا که این بار “درنه شیشتوو”، برای همه ی احزاب و سیاسیون سودمند بود و همگان در یک “بازی کثیف سیاسی” دنبال ماهی مقصود خود بودند و کم و بیش “برد برد” برنده شدند!!؟
اما متأسفانه بازندگان اصلی خانواده های مظلوم شهدا و مردم هزاره اند!! که آنگونه که باید و شاید به مطالبات شان تا کنون نرسیده اند: زیرا تا کنون
– صدراعظم به دیدار “درنه نشینان” نیامده است!؟
– بعید است که مثل همیشه اقدام جدی برای دستگیری تروریستان صورت گیرد!؟
– بعید به نظر میرسد که خسارتی به بازماندگان شهدا پرداخت شود و…!!؟
٭٭٭٭
در نهایت؛ پراکندگی درونی هزاره ها، نبود رهبری درست و دلسوز، کارشکنی رهبر ایچ دی پی از میان خود هزاره ها، درخواست نماینده حکومت افغانستان، تقسیم شهدا به هزاره پاکستانی و هزاره افغانستانی و… از مهمترین عوامل در نادیده انگاری یک هفته ی “درنه نشینان” در هوایی سرد و طاقت فرسایی منفی چهارده درجه در کمربندی شهر کویته است!!؟
٭٭٭٭٭
م. خرمی
۲۰ جدی ۹۹دیدگاهها بسته شده است.