نگاهی به قدیمی ترین مساجد اسلامی در ژاپن...

در این گزارش کوتاه، تلاش کرده ایم نگاهی گذرا به قدیمی ترین مساجد اسلامی در کشور ژاپن بی اندازیم. بررسی های انجام شده نشان می دهد کشور ژاپن در سال های اخیر شاهد رشد روز افزون گرایش به فرهنگ های مختلف ...