تاثیر ممنوعیت ذبح حلال در اتحادیه اروپا بر روی مسلمانان آلمان...

ممنوعیت ذبح حلال توسط دیوان عالی اتحادیه اروپا باعث شده که نگرانی‌هایی در میان جامعه مسلمان آلمان، دومین کشور پرمسلمان در اروپای غربی به وجود بیاید. درحالی که چند هفته پیش دیوان عالی اتحادیه اروپا حک...