(بیانیه حوزه علمیه جامعه امام صادق درمحکومیّت اهانت به امام زمان (عج)...

درپی انتقال پیکر های خونین و گلو دریده شهدایی مظلوم فاجعه خونبار مچ به شهر کویته، جمعی زیادی از مردم دردمند هزاره، ضمن ابراز همدردی و اظهار غم شریکی با خانواده های داغدار شهدا، در کنار این پیکر های پ...